เทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลฯจับมือกรมควบคุมมลพิษติดตั้งเครื่องตรวจวัดฝุ่น PM2.5

เทศบาลนครพิษณุโลกจับมือกรมควบคุมมลพิษ ดำเนินการป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 โดยมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและได้มาตรฐาน ผ่านแอพพลิเคชั่น Air4Thai ซึ่งประชาชนสามารถ download มาใช้เพื่อการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังได้โดยมีการรายงานสภาพอากาศแบบเรียลไทม์

รณรงค์ลอยกระทงรักษ์โลก มาด้วยกัน ลอยด้วยกัน ครอบครัวละ 1 กระทง

เทศบาลนครพิษณุโลกออกรณรงค์ร่วมลอยกระทงรักษ์โลก มาด้วยกัน ลอยด้วยกัน ลอยกระทงจากวัสดุธรรมชาติครอบครัวละ 1 กระทง ลดปัญหากระทงตกค้างเป็นขยะในแม่น้ำ

เทศบาลนครพิษณุโลกปลูกป่านิเวศถวายพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 เทศบาลนครพิษณุโลกจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหา จิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ปลูกป่านิเวศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับหลายหน่วยงาน ทหาร ตำรวจ นักเรียน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา

เทศบาลนครพิษณุโลกสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562

เทศบาลนครพิษณุโลกร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ และเครือข่ายชุมชนส่งเสริมประเพณีหล่อเทียน และแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ขึ้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

ทางเท้าถนนธรรมบูชาเต็มด้วยขยะและวัชพืช ชาวบ้านวอนแก้ไข

พิษณุโลก ทางเท้าถนนธรรมบูชา ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ไร้การเหลียวแล เต็มไปด้วยขยะ และวัชพืช ใช้เดินไม่ได้ระยะทางยาว 1 กิโลเมตรกว่า จากแยกผดุงราษฏร์ไปถึงแยกขุนหาญ ประชาชนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและดูแลดำเนินการให้สะอาด