สมโภชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา 19 กพ.นี้

DSC_0321 (Custom)นางสาวเพลินตา  ประดับสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า ด้วยองค์พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา ถือเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะที่งดงามและศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง ประดิษฐานอยู่ในวิหาร บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และเป็นที่เคารพสักการะบูชาของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกและประชาชนทั่วไปDSC_0335 (Custom) เนื่องจากเมื่อปลายปีพุทธศักราช 2556 ทางจังหวัดได้ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธา นำโดยนายอภัย จันทนจุลกะ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดหางบประมาณและช่างที่มีความประณีตศิลป์มาปิดทององค์พระทั้งสององค์ใหม่ ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมถวายสักการะ ถือเป็นศิริมงคลยิ่ง ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด จึงได้จัดพิธีเฉลิมฉลององค์พระทั้งสององค์ ด้วยการจัดพิธีสมโภชพระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา ทั้งนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน องค์พระพุทธชินสีห์และพระศรีศาสดา ให้คงอยู่และเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดงานสมโภชขึ้นในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ พระวิหารพระพุทธชินสีห์ ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร และขอเชิญชวนส่วนราชการ พุทธศาสนิกและ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน0016

แสดงความคิดเห็น