ตร.ทางหลวงจุดทรัพย์ไพรวัลย์เปิดห้องรับรองให้เด็กเข้ามาใช้เรียนออนไลน์

ร.ต.ต.อาฎาวุธ คงทับ รอง สว.(ป)ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. ด.ต.เจษฏางค์ ภู่ทิม ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. หน.หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงทรัพย์ไพรวัลย์ (พิษณุโลก) และด.ต.กิตติ แก้วผม ผบ.หมู่ ส.ทล.3 กก.5 บก.ทล. ตำรวจทางหลวงจุดตรวจทรัพย์ไพรวัลย์ ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในชุมชนบ้านทรัพย์ไพรวัลย์ พี่ต้องหยุดเรียนเป็นระยะเวลายาวเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาด จึงได้ร่วมกัน เปิดห้อง รับรอง ให้เด็กๆในหมู่บ้าน ทรัพย์ไพรวัลย์ ได้เข้ามาใช้บริการเป็นสถานที่ เรียนหนังสือ ชั่วคราว ในช่วง ปิดเทอมและหยุดยาว โดยมีการจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมน้ำยาแอลกอฮอล์ไว้สำหรับให้เด็กทุกคนล้างมือก่อนเข้าเรียน ให้นั่งเว้นระยะห่าง ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจโดยมีเด็กๆในชุมชนบ้านทรัพย์ไพรวัลย์ ในทุกๆเช้าจะหอบหิ้วหนังสือสมุดดินสอใส่กระเป๋าเดินทางมายังบริเวณป้อมจุดตรวจตำรวจทางหลวงทรัพย์ไพรวัลย์ ตำบลแก่งโสภาอำอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อมาใช้สถานที่และมารวมกลุ่มในการ เรียนหนังสือ ผ่านระบบออนไลน์อีกทั้งยัง มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง คอย ให้คำชี้แนะ ในเรื่องการเรียนการสอน และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนต่างๆ อีกด้วย จนทำให้เด็กๆต่างมีความสุขในการเรียนช่วงโรงเรียนปิดเทอมยาว ต่างจึงรวมตัวกันมาเพื่อใช้สถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว โดยผู้ปกครองต่างก็รู้สึกยินดีที่เห็นน้ำใจของตำรวจทางหลวง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนในชุมชนต่างก็ชื่นชม เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง 3 นาย ที่คอยดูแลบุตรหลาน ของชาวบ้านที่มาเรียนหนังสือ ณ.โรงเรียนชั่วคราวป้อมตำรวจทางหลวงทรัพย์ไพรวัลย์แห่งนี้.

แสดงความคิดเห็น