นักเรียนแห่ฉัดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมรับเปิดเทอม 1 พ.ย. 64

วันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๔ ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายลือชัย  ชูนาคา ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และนักเรียนของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จำนวน 2,775 คน ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เพื่อเป็นการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ที่เป็นวัคซีนให้กับนักเรียน/นักศึกษา อายุ ๑๒-๑๘ ปี ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  โดยมีทีมผู้บริหารสถานศึกษา ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้ จังหวัดพิษณุโลก มีนักเรียนที่มีอายุ อายุ ๑๒-๑๘ ปี จำนวน 67,557 คนทุกสังกัด  โดยมีนักเรียนนักศึกษาสมัครใจและผ่านการยินยอมจากผู้ปกครอง จำนวน 49,367   หรือคิดเป็น 73 เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนทั้งจังหวัดพิษณุโลก ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของการรองรับการเปิดเรียน ในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการฉีดให้นักเรียนโรงเรียนธีรธาดา จำนวน 42 คน ที่อยู่ใน SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL ไม่พบนักเรียนมีผลข้างเคียงจากวัคซีนแต่อย่างใด

แสดงความคิดเห็น