อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้นั่งแท่นหัวหน้าพรรคพลังสังคมอีกสมัย

วันที่ 8 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมวังแก้ว ถนนเทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก ได้มีการประชุมวิสามัญ ประจำปี 2566 พรรคพลังสังคม ครั้งที่ 1/2566 โดยมี นางณฐพร  ชลายนนาวิน รักษาการเลขาธิการพรรคพลังสังคมทำหน้าที่แทนหัวหน้าพรรคพลังสังคมเป็นประธานในการประชุมร่วมกับรักษาการคณะกรรมการบริหารพรรค เพื่อขอมติให้มีการแก้ไขข้อบังคับพรรคพลังสังคมฉบับประจำปี 2566 และจัดการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคแทน นายวิฑูรย์  ชลายนนาวิน ที่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2565 และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังสังคมชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคพลังสังคม พ.ศ.2562 ข้อ 158 วรรคหนึ่ง (2) โดยมีสมาชิกพรรคเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ซึ่งสมาชิกที่เข้าประชุมได้เสนอชื่อ นายวิฑูรย์  ชลายนนาวิน อดีตรองอธิบดีกรมป่าไม้และอดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม ที่เป็นอดีตหัวหน้าพรรคพลังคม ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังสังคมต่อไป โดยมีมติเป็นเอกฉันท์

 

ส่วนการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคนั้น ที่ประชุมมีมติเลือก นายคณาธิป  นาทิพย์ หรือ สท.แดง, พล.ต.สุรัตน์  บรรเทาทุรามัย และ นายเฉลิมพล  เค้าโนนคร้อ เป็นรองหัวหน้าพรรค นางณฐพร  ชลายนนาวิน เป็นเลขาธิการพรรค น.ส.มยุรี  เวฬุวนารักษ์ เป็นเหรัญญิกพรรค นายพิสณฑ์  ชลายนนาวิน เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค และ นายวีระศักดิ์  อุปถัมภ์ เป็นประธานยุทธศาสตร์พรรค นายวิฑูรย์  ชลายนนาวิน หัวหน้าพรรคพลังสังคม เปิดเผยว่า ต้องขอขอบคุณสมาชิกพรรคทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งได้มีการเสนอชื่อและมีมติให้ตนดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคพลังสังคมอีกครั้ง พร้อมทั้งมีมติเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่อีก 7 ท่าน การดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย ในส่วนของนโยบายพรรค เด่นด้านเศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพ คือ แก้ปัญหา เครดิตบูโร ลดเงินกู้นอกระบบ เพิ่มสินเชื่อในระบบ (ดอกเบี้ยถูก), แผนลงทุนจังหวัด (แรงงานถูก), การจัดการระบบน้ำ, ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม, กระจายปุ๋ยแห่งชาติสู่เกษตรกร และลดค่าไฟฟ้า

แสดงความคิดเห็น