“สมศักดิ์ เทพสุทิน” เปิดงานสร้างกลไกพัฒนาอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ ไม่หวังพึ่งยาเสพติด 

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 14 มีนาคม 2566. โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างกลไกการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพกลุ่มเป้าหมาย 6 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (จังหวัดพิษณุโลก) โดยมี นายวาทิต ปัญญาคม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ และประชาชนในพื้นที่กว่า 700 คน ให้การต้อนรับ วัตถุประสงค์การจัดประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย เร่งรัดพัฒนาสร้างอาชีพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน ตลอดจนสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด  โดยการจัดงาน มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด และแนวทางการสนับสนุนทุนประกอบ อาชีพกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยหลังพิธีเปิดนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้แก้ กฎหมายที่เกี่ยวกับยาเสพติด 24 ฉบับ มาเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด เพิ่มมาตรการใหม่ เน้นการยึดอายัด ทรัพย์สินของผู้ค้ายาเสพติด เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด สามารถยึดทรัพย์สินย้อนหลังได้ถึง 10 ปี ซึ่งในปี 2566 ตั้งเป้าหมายยึดอายัดทรัพย์สินไว้ 1 แสนล้านบาท สามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้แล้ว 21,180 ล้านบาท จึงขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตา ร่วมแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน 1386 ผู้แจ้งเบาะแสรับรางวัลนำจับ 5% ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ทำคดี ได้แก่ พนักงานสอบสวน อัยการ ผู้ทำการสืบสวนขยายผล ผู้ทำสำนวนและงานบริหารจัดการทรัพย์สิน จะได้ 25%

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   กล่าวว่า นอกจากการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีรายได้ มีอาชีพที่สุจริต ไม่หวังพึ่งยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ยังได้ผลักดันกฎหมายส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและยกระดับให้มีมาตรฐานสากล ซึ่งร่างกฎหมายส่งเสริมปศุสัตว์ ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยกฎหมายส่งเสริมปศุสัตว์ จะช่วยยกระดับกีฬาชนวัว ให้แต่ละสนามมีความปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสัตว์ และได้คิดค้นการพันผ้าสี ที่เขาวัว เนื่องจากสีของตัวอาจจะคล้ายกัน ส่งผลให้นักท่องเที่ยวไม่เข้าใจ กฎหมายจะมีการกำหนดมาตรฐาน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมง่ายขึ้น ประเทศก็จะมีรายได้เพิ่มจากการเก็บภาษี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  กล่าวทิ้งท้ายว่า ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมแก้ปัญหายาเสพติด ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดูแลครอบครัว และหมู่บ้านชุมชนให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และแจ้งเบาะแสยาเสพติด ผ่านสายด่วน 1386 ให้ข้อมูลที่สำคัญเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดนำไปสู่การจับกุมยึดทรัพย์สิน และขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กร/เครือข่าย โดยเฉพาะภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เสียสละ และเป็นกลไกที่สำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้ลูกหลานของเราปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

หลังจากบรรยายเสร็จ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับกระแสการย้ายพรรค นั้น  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า ตอนนี้ตนเอง ยังอยู่พรรคเดิม ยังให้เกียรติว่าตนเองเป็นรัฐมนตรีอยู่ ยังตอบไม่ได้ว่าจะย้ายหรือไม่ ถึงเวลาตนเองก็จะบอกเอง

ในขณะที่ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย ทั้ง  5 เขต มาร่วมฟังและให้การต้อนรับนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   ด้วย

//////////////

แสดงความคิดเห็น