กองทัพภาคที่ 3

กองทัพภาคที่ 3 จัดงานกาชาดโครงการทหารพันธุ์ดี ช๊อป ชม แชร์

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมงานกาชาด โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ประจำปี 2563 เป็นครั้งแรก ช๊อป ชม แชร์ สินค้าที่มีผลผลิตจากโครงการทหารพันธุ์ดีระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม 2563

ทภ.3 เข้มสกัดกั้นหลบหนีเข้าไทยผิดกฏหมาย ป้องกันโควิดระบาดเพิ่ม

กองทัพภาคที่ 3 ตรวจสอบเข้ม ปราบปราม จับกุม และสกัดกั้นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 พิจารณาให้ระงับการใช้ช่องทางการเข้าออกประเทศในทุกพื้นที่ที่มีเขตติดต่อชายแดน พร้อมย้ำทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนให้ระวังการสัมผัสกับผู้ลักลอบ พร้อมทำคู่มือทหารต้านโควิดให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที

แม่ทัพภาคที่ 3 เตือนเยาวชนศึกษาข้อมูลให้รอบด้าน ไม่ก้าวล่วงสถาบัน

แม่ทัพภาคที่ 3 ออกมาขอบคุณชาวพิษณุโลกที่มีความรักความสามัคคี และยกบทกวีโกวเล้งจากเรื่องสามก๊กเตือนสตินักศึกษาที่เคลื่อนไหวให้รู้จักประวัติศาสตร์ และความรักความสามัคคี รับข้อมูลรอบด้าน ยินดีที่มีการตื่นตัวทางการเมืองแต่ต้องไม่จาบจ้วงสถาบัน

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ

แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา และสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

แม่ทัพภาค 3 ปลื้ม Army Delivery เข้าถึงประชาชนผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง

ทุกหน่วยของ กองทัพภาคที่ 3 จัดเต็มช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ให้ทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

มทบ.39 -กองทัพภาคที่ 3 ตั้งครัวสนามทำอาหารแจกประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนตลอดทั้งเดือนเมษายน

แม่ทัพภาคที่ 3 ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงสั่งการให้ มณฑลทหารบกที่ 39 ดำเนินการตั้งครัวสนามปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมน้ำดื่ม ผักสด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจฟันฝ่าอุปสรรคไปดัวยกัน

มอบแอลกอฮอล์ 2,000 ลิตรให้กองทัพภาคที่ 3 ผลิตเจลกัน Covid-19 ในหน่วยทหาร

แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบแอลกอฮอล์ 2,000 ลิตร จาก บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาดจำกัด เพื่อนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว พร้อมวางมาตรการกำลังพลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

กองทัพภาคที่ 3 เตรียมตั้งโรงพยาบาลขนาดเล็ก/ขนาดกลางรองรับสถานการณ์โควิด 19

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวเตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด 19 โดยเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลขนาดเล็ก/ขนาดกลาง จัดกำลังพลรองรับสถานการณ์ หากสถานการณ์เกินศักยภาพให้จัดสงโรงพยาบาลทหารทันที

ทภ.3 แถลงฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 เข้มป้องกันโควิค-19 จากทหารร่วมฝึก 3,043 นาย

แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 20 พร้อมเตรียมพร้อมในการเตรียมการป้องกันไวรัสโคโรน่าและโรคระบาดอื่นๆ เนื่องจากมีกำลังพลจากมิตรประเทศเข้าพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3,043 นาย โดยในการฝึกจะมีการคัดกรองในการฝึกทั้งก่อนและหลัง,จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันและฆ่าเชื้อในทุกจุดที่มีการเข้า – ออก ตามโรงนอนของหน่วยต่างๆ จัดชุดทำความสะอาด