กองทัพภาคที่ 3

แม่ทัพภาค 3 ปลื้ม Army Delivery เข้าถึงประชาชนผู้เดือดร้อนอย่างแท้จริง

ทุกหน่วยของ กองทัพภาคที่ 3 จัดเต็มช่วยเหลือประชาชน ตามโครงการ Army Delivery ช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19 ให้ทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่

มทบ.39 -กองทัพภาคที่ 3 ตั้งครัวสนามทำอาหารแจกประชาชนบรรเทาความเดือดร้อนตลอดทั้งเดือนเมษายน

แม่ทัพภาคที่ 3 ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน ในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงสั่งการให้ มณฑลทหารบกที่ 39 ดำเนินการตั้งครัวสนามปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมน้ำดื่ม ผักสด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นกำลังใจฟันฝ่าอุปสรรคไปดัวยกัน

มอบแอลกอฮอล์ 2,000 ลิตรให้กองทัพภาคที่ 3 ผลิตเจลกัน Covid-19 ในหน่วยทหาร

แม่ทัพภาคที่ 3 รับมอบแอลกอฮอล์ 2,000 ลิตร จาก บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาดจำกัด เพื่อนำไปผลิตเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือแจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัว พร้อมวางมาตรการกำลังพลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ในหน่วยทหาร เพื่อเป็นการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรค

กองทัพภาคที่ 3 เตรียมตั้งโรงพยาบาลขนาดเล็ก/ขนาดกลางรองรับสถานการณ์โควิด 19

กองทัพภาคที่ 3 แถลงข่าวเตรียมความพร้อมสถานการณ์โควิด 19 โดยเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลขนาดเล็ก/ขนาดกลาง จัดกำลังพลรองรับสถานการณ์ หากสถานการณ์เกินศักยภาพให้จัดสงโรงพยาบาลทหารทันที

ทภ.3 แถลงฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 เข้มป้องกันโควิค-19 จากทหารร่วมฝึก 3,043 นาย

แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวการฝึกร่วม/ผสมคอบร้าโกลด์ 20 พร้อมเตรียมพร้อมในการเตรียมการป้องกันไวรัสโคโรน่าและโรคระบาดอื่นๆ เนื่องจากมีกำลังพลจากมิตรประเทศเข้าพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 3,043 นาย โดยในการฝึกจะมีการคัดกรองในการฝึกทั้งก่อนและหลัง,จัดเตรียมอุปกรณ์ในการป้องกันและฆ่าเชื้อในทุกจุดที่มีการเข้า – ออก ตามโรงนอนของหน่วยต่างๆ จัดชุดทำความสะอาด

กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปล่อยขบวนรถน้ำออกช่วยเหลือประชาชน

กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” และปล่อยขบวนรถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร

กองทัพภาคที่ 3 เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือภัยแล้ง หลังสถานการณ์แล้งขยายวงกว้าง พร้อมไปขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับประชาชนในพื้นที่ 2 จุด ช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภค

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9

กองทัพภาคที่ 3 จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สมช.-กองทัพภาคที่ 3 เตรียมพร้อมแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าภาคเหนือ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดการประชุมเพื่อประเมินการจัดโครงการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน