น้ำตกวังนกแอ่น

สงกรานต์จ.พิษณุโลก เล่นน้ำตกคลายร้อนอย่างหนาแน่น

สงกรานต์จังหวัดพิษณุโลกครอบครัวพาบุตรหลานมาเล่นน้ำตกคลายร้อนอย่างเนืองแน่น ภายใต้มาตรการควบคุม covid-19

ต้นไม้ที่พ่อปลูก เติบใหญ่เจริญงอกงาม 58 ปีแล้ว ที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จ.พิษณุโลก

ต้นไม้ที่พ่อปลูกบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จังหวัดพิษณุโลก ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานมากแล้ว ต้นไม้ของพ่อก็ยังมีความเจริญเติบโตอย่างเต็มที่