วัดโพธิญาณ

วัดโพธิญาณช่วยซื้อสับปะรดจากอ.วังทองอีก 11 ตันแจกชาวบ้านในวันพระ

วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลกช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอ.วังทอง นำพระ ญาติโยม ไปช่วยตัดสับปะรดจากไร่ ซื้อมาแจกชาวบ้านในวันพระเป็นครั้งที่สอง อีก 11 ตัน แบ่งให้วัดโพธิญาณแจก 5.5 ตัน และให้วัดบึงกระดานแจกญาตโยมที่จะมาร่วมตักบาตรเที่ยงคืนวันเป็งปุดอีก 5.5 ตัน

วัดโพธิญาณเหมาสับปะรด 5 ตันช่วยเกษตรกรมาแจกประชาชน

พิษณุโลก วัดโพธิญาณ ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดอ.วังทอง ซื้อ 5 ตัน มาแจกญาติโยมประชาชนที่มาทำบุญในวันพระ ถ้าแจกหมดวันพระหน้าไปช่วยซื้อมาแจกอีก