อำเภอพรหมพิราม

รมว.สังคมฯกำชับเงินรัฐช่วยน้ำท่วมต้องปลอดหักหัวคิว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม

พรหมพิรามอ่วมเขื่อนผันน้ำท่วมป้องกันน้ำท่วมเมือง

ชาวบ้านต.หนองแขม อ.พรหมพิรามกว่า 200 หลังคาเรือน เดือดร้อนอย่างหนัก เขื่อนนเรศวรผันน้ำน่านเข้าท่วมหมู่บ้าน ไม่ให้เข้าท่วมย่านเศรษฐกิจเมืองพิษณุโลก ต้องระดมเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ด้วยตัวเอง

มอบเงินชดเชยนาล่มอ.พรหมพิราม209ล้านบาท

มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย(กรณีพิเศษ)ในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ที่เกษตรกรเป็นสมาชิกจำนวน 4,364 ราย เป็นเงิน 209,185,274 บาท

รร.วัดเมมขอรับบริจาคเสื้อชูชีพรับส่งนร.เข้ารร.

น้ำยมเพิ่มขึ้นอีกหลากจากสุโขทัย รร.วัดเมมสุวรรณาราม ขอรับบริจาคเสื้อชูชีพให้เด็กนร.ใส่ รับส่งนร.ขึ้นเรือเข้ามาเรียนในอาคารเรียน

รร.วัดเมมฯเปิดสอนแล้วหลังจากปิดน้ำท่วมมา 3 สัปดาห์

รร.วัดเมมสุวรรณาราม ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม เริ่มเปิดการเรียนการสอนเป็นวันแรก หลังหยุดเรียนมา 3 สัปดาห์ เกรงเด็กเรียนไม่ทัน จัดเรือท้องแบนคอยบริการรับส่งนักเรียนเข้าโรงเรียน

เพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากช่วยผู้ประสบภัยอ.พรหมพิราม

นายปรีชา เรืองจันทร์ ผวจ.พิษณุโลก เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 250 ชุด