อำเภอพรหมพิราม

วิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย สร้างอาชีพเสริมให้ชาวนาอ.พรหมพิราม

วิสาหกิจชุมชนไก่ดำบ้านเซิงหวาย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกรชาวนา ร่วมกันเลี้ยงไก่ดำ แปรรูปผลิตภัณฑ์ขาย