อำเภอเนินมะปราง

แรลลี่จักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวอ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก จัดการแข่งขันแรลลี่จักรยาน Fam Trip(Familiarization Trip) สนามที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกส่งเสริมการท่องเที่ยว อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ชมดอกศิลาวารี ออกดอกโผล่เหนือน้ำให้นทท.ได้ชมที่แก่งคันนา

ดอกศิลาวารี เริ่มบานแล้วที่แก่งคันนา และแก่งป่ากะซาว คลองชมภู หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลวงหลวง ที่ 5 (สล.5) อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของปีนี้ คาดจะมากที่สุดในปลายเดือนนี้ ไปจนถึงเดือนมกราคม รอรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม ด้านกลุ่มท่องเที่ยวไทยไปชมภู เตรียมรถนำท่องเที่ยวปีนี้แล้่วกว่า 10 คัน

ชมหมอกฝน ณ จุดชมวิววัดเผ่าไทยต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ปรากฏการณ์หมอกฝนปกคุลมบ้านเผ่าไทย บ้านรักไทย ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก งดงามอย่างมากในช่วงปลายฝน โดยเฉพาะจุดชมวิวที่วัดเผ่าไทยน่าไปเที่ยวเยือนอย่างมาก ได้ชมหมอกสวยยามเช้า และความสงบร่มรื่นของวัด