ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดมหกรรมแสดงสินค้าอินโดไซน่า เอ็กซ์โป 2017 เปิดประตู สู่ความมั่นคง

จังหวัดพิษณุโลก เปิดงาน มหกรรมแสดงสินค้า “อินโดไซน่า เอ็กซ์โป 2017 เปิดประตู สู่ความมั่นคง” มหกรรมสินค้าไทย ลาว เมียนมา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-5 กรกฎาคม กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

พิษณุโลก แถลงจัดงาน อินโดไชน่า เอ็กซ์โป 2017 เปิดประตู สู่ความมั่นคง

จังหวัดพิษณุโลก แถลงในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มหกรรมแสดงสินค้า “อินโดไซน่า เอ็กซ์โป 2017 เปิดประตู สู่ความมั่นคง” มหกรรมสินค้าไทย ลาวเมียนมา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-5 กรกฎาคม นี้

วิสาหกิจชุมชนไก่ดำสมุนไพรบ้านเซิงหวาย สร้างอาชีพเสริมให้ชาวนาอ.พรหมพิราม

วิสาหกิจชุมชนไก่ดำบ้านเซิงหวาย อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เป็นทางเลือกใหม่ในการสร้างอาชีพเสริมให้เกษตรกรชาวนา ร่วมกันเลี้ยงไก่ดำ แปรรูปผลิตภัณฑ์ขาย