ข่าวเศรษฐกิจ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ดึงผู้ประกอบการร่วม“IPC2 Design 2019 You Dream, We Design”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เตรียมจัดงาน “IPC2 Design 2019 You Dream, We Design” ภายใต้โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

MFC เปิดสำนักงานสาขาพิษณุโลก ให้บริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมแก่นักลงทุนภาคเหนือตอนล่าง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เบอร์สำนักงานสาขาพิษณุโลก ที่อาคารราชพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองรับผู้สนใจลงทุน ในกองทุนรวมของจังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือตอนล่าง