ข่าวเศรษฐกิจ

MFC เปิดสำนักงานสาขาพิษณุโลก ให้บริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมแก่นักลงทุนภาคเหนือตอนล่าง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เบอร์สำนักงานสาขาพิษณุโลก ที่อาคารราชพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองรับผู้สนใจลงทุน ในกองทุนรวมของจังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือตอนล่าง

ช็อปช่วยชาติ กระตุ้นสินค้าOTOP ยอดสั่งจองเพียบ

ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เผยยอดกระเช้า OTOP กระเตื้องหลังรัฐผลักดันโครงการช็อปช่วยชาติ โดยสินค้ายอดนิยมยังเป็นกล้วยตากเป็นของฝากและของขวัญที่ถูกใจ ในส่วนพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกก็เชิญชวนสั่งซื้อสินค้า OTOP จัดเป็นกระเช้ามอบของขวัญปีใหม่เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น มียอดสั่งจองมากขึ้น โดยเฉพาะกล้วยตาก