ข่าวเศรษฐกิจ

ประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 5

อบจ.พิษณุโลก ร่วมประชุมนานาชาติระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ครั้งที่ 5 (The 5 “LIMEC International Conference LIMEC Connectivity) LIMEC BORDERLESS

ผู้ว่ารฟท.กระตุ้นพนักงานพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคตรถไฟไทย

พิษณุโลก รักษาการผู้ว่ารฟท.ประชุมจนท.การรถไฟสายเหนือ พร้อมเปิด ปรับ เปลี่ยน เพื่อพัฒนารถไฟไทย อนาคตจะมีระบบรางคู่เพิ่มขึ้น และการเปิดรถไฟสายใหม่ การเดินทางโดยรถไฟก็จะเร็วขึ้น และตรงเวลามากขึ้น

ภาคเอกชนคาดหวังรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ถ้าไร้คอรัปชั่นแม้เสียงปริ่มน้ำอยู่ได้ยาว

พิษณุโลก ภาคเอกชนและภาคประชาชนจ.พิษณุโลกยินดีได้นายกฯเลือกจากสภา การใช้ม.44 จะยุติ มุมมองจากต่างประเทศจะเชื่อถือไทยมากขึ้น คาดหวังแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำ ถ้ารัฐบาลใหม่ไร้ปัญหาคอรัปชั่น จะอยู่ได้ยาว แม้ว่าเสียงในสภาจะปริ่มน้ำ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ดึงผู้ประกอบการร่วม“IPC2 Design 2019 You Dream, We Design”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เตรียมจัดงาน “IPC2 Design 2019 You Dream, We Design” ภายใต้โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2