ข่าวเศรษฐกิจ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ดึงผู้ประกอบการร่วม“IPC2 Design 2019 You Dream, We Design”

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เตรียมจัดงาน “IPC2 Design 2019 You Dream, We Design” ภายใต้โครงการศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 วันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2