ข่าวเศรษฐกิจ

MFC เปิดสำนักงานสาขาพิษณุโลก ให้บริการด้านการลงทุนในกองทุนรวมแก่นักลงทุนภาคเหนือตอนล่าง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เบอร์สำนักงานสาขาพิษณุโลก ที่อาคารราชพัสดุ มหาวิทยาลัยนเรศวร รองรับผู้สนใจลงทุน ในกองทุนรวมของจังหวัดพิษณุโลก และภาคเหนือตอนล่าง

ช็อปช่วยชาติ กระตุ้นสินค้าOTOP ยอดสั่งจองเพียบ

ผู้ประกอบการสินค้า OTOP เผยยอดกระเช้า OTOP กระเตื้องหลังรัฐผลักดันโครงการช็อปช่วยชาติ โดยสินค้ายอดนิยมยังเป็นกล้วยตากเป็นของฝากและของขวัญที่ถูกใจ ในส่วนพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกก็เชิญชวนสั่งซื้อสินค้า OTOP จัดเป็นกระเช้ามอบของขวัญปีใหม่เพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น มียอดสั่งจองมากขึ้น โดยเฉพาะกล้วยตาก

เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกผ่านกลไกสหกรณ์ที่อ.พรหมพิราม

เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดพิษณุโลกปีการผลิต 2561/62 ครั้งที่ 1 ที่จุดบริการสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัดเพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรได้มีอำนาจการต่อรองมากขึ้น แก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ใช้กลไกสหกรณ์เป็นตลาดรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากเกษตรกรโดยตรง ในราคานำตลาด สูงกว่าตลาดตันละ 100-200 บาท

ธ.ออมสินจับมือหอการค้าพิษณุโลกขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ยปีแรก

ธนาคารออมสิน เจาะกลุ่มนักธุรกิจ-สมาชิกหอการค้า กู้เงิน ปลอดดอกเบี้ย 0 เปอร์เซ็นต์ในปีแรก ทำเอ็มโอยูร่วมกับหอการค้าจังหวัดพิษณุโลก ที่อาคารเพราพิลาศ มหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลก