ข่าวเศรษฐกิจ

ข้าวพิษณุโลกจมน้ำชาวนาสูญเงิน 500 ล้านบาท

ปธ.ชมรมโรงสีข้าวระบุ ข้าวพิษณุโลกจมน้ำ ชาวนาสูญเงินไปร่วม 500 ล้านบาท ล้วนพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำของจังหวัด บางระกำ พรหมพิราม บางกระทุ่ม

บสย.ประเมินลูกค้าเหนือล่างเจอน้ำท่วมสูญกว่า 250 ล้าน

บสย.ประเมินลูกค้า 9 จว.เหนือล่างเจอน้ำท่วมสูญกว่า 250 ล้านโดยเฉพาะภาคธุรกิจเกษตร พร้อมจัดเสวนา”เขตการค้าเสรี” 7ต.ค.นี้ เชิญผู้ว่าการแบงก์ชาติ ร่วมบรรยายแนวทางรอดธุรกิจการเงินไทยหลังเปิดกาค้าเสรีเอเชียน

โรงสี19แห่งสมัครรับจำนำข้าววางมาตรการป้องกันทุจริต

19 โรงสีสมัครร่วมรับจำนำข้าว เริ่ม 7 ตค. ค้าภายในวางมาตรการตรวจสอบป้องกันทุจริตสวมสิทธิ์ ข้าวนาปีเสียหายน้ำท่วม 25 %

น้ำท่วมผักขึ้นราคา รับเทศกาลกินเจ

แม่ค้าผักโวยราคาขึ้นหลายชนิด เนื่องจากน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ผักบางชนิดขาดตลาด อีกทั้งก่อนกินเจผักหลายชนิดจะขึ้นอีก 20 %

พัฒนานิคมพิจิตรสู่อุทยานวิทยาศาสตร์

ม.นเรศวร จับมือ นิคมอุตสาหกรรมพิจิตร ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันผู้ประกอบการ ใช้พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมพิจิตร พัฒนาเป็นอุทยานวิทยาศาสตร์

ทบทวนวิสัยทัศน์กลุ่มจว.เหนือล่าง

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาทบทวนวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด