ข่าวทั่วไป

ปลูกป่า ทำโปร่งเกลือ เลี้ยงช้าง

อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการปลูกป่า ทำโปร่งเกลือ เลี้ยงช้าง เฉลิมพระเกียรติฯ

แถลงข่าวเตรียมจัดงาน120 ปีวันกำนัน-ผญบ.

สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดพิษณุโลก แถลงข่าวเตรียมจัดงาน 120 ปี วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทิดทูนพระมหากษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส พระชนมายุ 80 พรรษา ในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ทหาร-ชาวบางระกำปลูกป่าถวายพระราชินี

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับชาวบางระกำ ปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ ในวาระโอกาสที่ทรงพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม ที่คลองน้ำสาธารณะบ้านกรุงกรัก ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

สพอ.ส่งเสริมปลูกพืชมหัศจรรย์เปิดทางสู่ตลาดจีนและอาเซียน

สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน ร่วมกับศูนย์กระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์สี่แยกอินโดจีน และบริษัท ไอซีเอ็มเอส สแตนดาร์ด อินดรัสเตรียล จำกัด ร่วมแถลงข่าวสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกต้นดอเมก้าบนดิน

โอท็อปสัญจรที่อ.วังทอง

จัดมหกรรมสินค้าแห่งภูมิปัญญา OTOPสัญจร ปี 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 60 พรรษา ที่หน้าที่ว่าการอำเภอวังทอง 30 กค.-3 สค.55

จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่เขื่อนแควน้อย

จังหวัดพิษณุโลกจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อำเภอวัดโบสถ์

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติต.บ้านคลอง

กองพันเสนารักษ์ที่ 4-อบตบ้านคลอง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา