ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก

เร่งหาผู้ประกอบการรายใหม่แทนรถเมล์รอบเมือง 11 สาย

ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกเร่งหาผู้ประกอบการสัมปทานรายใหม่เส้นทางทั้ง 11 สาย แทนรถเมล์รอบเมืองพิษณุโลก ที่ประกาศยุติกิจการที่ดำเนินการมา 52 ปี กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ คาดเป็นรูปแบบรถกระบะ หรือรถสองแถว แทนมินิบัส นำเสนอคณะกรรมการควบคุมการขนส่งบกพิษณุโลกภายในเดือนสิงหาคมนี้ จากนั้นจึงจะประกาศยื่นหลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 30 วันภายในเดือนกันยายนนี้ คาดออกใบอนุญาตผู้เดินรถรายใหม่แทนรถเมล์รอบเมืองในธันวาคม2557 นี้

ขนส่งจังหวัดร่วมกับทหารจัดระเบียบรถตู้ป้ายดำ

ขนส่งจังหวัดพิษณุโลกรวมกับทหารกองพลทหาราบที่ 4 จัดระเบียบรถตู้ให้เข้ามาอยู่ในระบบ กวาดล้างรถตู้ป้ายดำผิดกฏหมาย ป้องกันปัญหาเกิดกับประชาชน รอบสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่ 1 อ.เมืองพิษณุโลก ชี้แจงกับผู้ประกอบการรถตู้ป้ายดำพร้อมให้เข้าไปแจ้งที่ขนส่ง โดยนำรถตู้ไปด้วย เพื่อทางขนส่งจะได้ถ่ายรูปทำทะเบียน ก่อนออกป้ายเหลืองให้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสวมทะเบียน

อบรมพนักงานขับรถหน่วยงานราชการ

ขนส่งจังหวัดพิษณุโลก จัดอบรมพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน ขับรถอย่างไรได้ใจผู้ใช้บริการ และขับรถอย่างปลอดภัย