ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก

คุมตัวเยาวชนรวมตัวมั่วสุมทำประวัตินำเข้าอบรมกม.พร้อมผู้ปกครองที่สภ.เมืองพิษณุโลก

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกบูรณาการร่วมกันควบคุมตัวเยาวชน 17 ราย มั่วสุมสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ในลักษณะเด็กแว้นบริเวณริมแม่น้ำน่าน หลังโรงสีฝั่งวัดโพธิญาณ อ.เมืองพิษณุโลก คุมไปทำประวัติบัตทึกข้อตกลงร่วมระหว่างเยาวยนและผู้ปกครอง นำเข้าอบรมข้อกฎหมายที่สภ.เมืองพิษณุโลก

ชุดจัดระเบียบสังคมจ.พิษณุโลกตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนน

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับตำรวจทางหลวง ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน