มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

วางศิลาฤกษ์ศาลาเอนกประสงค์วัดบึงบอนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราช

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาเอนกประสงค์วัดบึงบอน อ.บางระกำ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อบจ.พิษณุโลกนำเครื่องจักรกลขุดลอกคลองยมราช ต.บ้านกร่างเตรียมรองรับฤดูน้ำหลาก

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเร่งขุดลอกคลองยมราช ต.บ้านกร่าง เพื่อเตรียมรองรับน้ำช่วงฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง

นายก อบจ.ตรวจสอบบ่อขยะเอกชน

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงดูพื้นที่ บ่อขยะ หมู่ 11 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อสำรวจหาระยะการรองรับปริมาณขยะ หลังจากที่บ่อขยะเดิมที่ตั้งอยู่ ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จะปิดไม่รับขยะอย่างถาวรในปี 2558 นี้ จึงทำให้ทางจังหวัดพิษณุโลก ต้องเตรียมการหาบ่อขยะแห่งใหม่เพื่อป้องกันขยะล้นเมือ