มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

เปิดการแข่งขัน“วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล”รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกปี 2562

อบจ.พิษณุโลก จัดแข่งขัน “วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล” ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 รอบชิงชนะเลิศศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก