วัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ-สื่อมวลชนพิษณุโลกเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนร

ผู้ใหญ่ใจดี วัดราชบูรณะ ชมรมสื่อมวลชนจ.พิษณุโลก ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนรร.บ้านตระแบกงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เด็กส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และถูกน้ำท่วมหนักเป็นประจำทุกปี

ร่วมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดราชบูรณะ

วัดราชบูรณะ จัดพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ เปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสรงน้ำเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อชีวิต เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทยและเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2555

สวดมนต์ข้ามปีทำความดีต้อนรับปีใหม่

สวดมนต์ข้ามปี 2 ปี 2 เดือน 2 วัน จัดทุกวัดในพิษณุโลก วัดใหญ่เป็นศูนย์กลาง ทำความดีต้อนรับปีใหม่เสริมศิริมงคลชีวิต

ทอดผ้าป่าหมวกนิรภัยกระตุ้นเด็กสวม100%

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมทอดผ้าป่ากองทุนหมวกนิรภัย ส่งเสริมรณรงค์เด็กนร.สวมหมวกนิรภัย 100 %

หลายวัดนำสิ่งของจากการตักบาตรเทโวช่วยเหลือน้ำท่วม

วัดหลายแห่ง นำสิ่งของจากการตักบาตรเทโว ช่วยเหลือน้ำท่วมในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะ อ.บางระกำ ที่ขณะนี้ระดับน้ำยังท่วมสูงนานกว่า 3 เดือนแล้ว

เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ มอบเรือให้กับโรงเรียนและวัดที่ถูกน้ำท่วม

เจ้าอาวาสสวัดราชบูรณะ พร้อมคณะผู้ใจบุญ มอบเรือให้วัดและโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วม ในพื้นที่ อ.บางระกำ