อบจ.พิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลกเจาะบ่อบาดาลให้โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ

อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้นักเรียน-ครูโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ เกือบ 200 ชีวิต ได้มีน้ำใช้ก่อนเปิดเรียน

อบจ.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทุกส่วนราชการในสังกัด

อบจ.พิษณุโลก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อให้ทุกส่วนราชการในสังกัด เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19