อบจ.พิษณุโลก

กกต.ประชุมชี้แจงผู้สนใจสมัครนายกและส.อบจ.พิษณุโลก

กกต.พิษณุโลก ประชุมชี้แจงผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

อบจ.พิษณุโลกร่วมมืออาชีวศึกษาจัดหลักสูตรวิชาชีพให้นักเรียน

อบจ.พิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

อบจ.ขุดเจาะบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้านร้องยุ้งข้าวกว่า 400 หลังคาเรือน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเร่งขุดเจาะบาดาลแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำให้ชาวบ้านร้องยุ้งข้าว ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านกว่า 400 หลังคาเรือน

อบจ.พิษณุโลกจัดสัมมนา การพัฒนาสวนสาธารณะบึงราชนก

อบจ.พิษณุโลก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก “การพัฒนาสวนสาธารณะบึงราชนก สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก สู่เมืองศูนย์กลาง ความเจริญแห่งภูมิภาคที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน”

อบจ.นำเรือท้องแบน 3 ลำ ช่วยเคลียร์สิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำวังทอง

อบจ.พิษณุโลก นำเรือท้องแบน 3 ลำ ช่วยเคลียร์สิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำแคววังทอง เตรียมพร้อมป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ต.วังพิกุล อ.วังทอง