อำเภอบางระกำ

เดินหน้า“บางระกำ 61”บริหารจัดการน้ำพื้นที่ต่ำลุ่มน้ำยมพิษณุโลก-สุโขทัย

พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยเรื่องการบริหารจัดการน้ำ “บางระกำ 61” บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต่ำลุ่มน้ำยมจ.สุโขทัย-พิษณุโลก ผันน้ำเข้าคลองให้เกษตรกรปลูกข้าวได้เร็วขึ้น เกี่ยวได้ทันก่อนน้ำท่วม ขยายพื้นที่เพิ่มอีกเป็น 382,000 ไร่