ข่าวการศึกษา

พิษณุโลกพร้อมเปิด On Site 15 พ.ย. ทั้งจังหวัด

โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเปิดเรียนตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 15 พฤศจิกายน 64 หลังนักเรียนได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม คิดเป็น 77.87 % พร้อมให้โรงเรียนต้องทำแผนเผชิญเหตุ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โรงเรียนอยู่ประจำในจ.พิษณุโลกฉีดวัคซีนนักเรียนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่นักเรียน นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ สร้างความปลอดภัย ให้นักเรียนอุ่นใจ พร้อมรับเปิดเทอม ในขณะที่โรงเรียนประจำที่มีเด็กพิเศษกินนอน ผู้ปกครองต่างพร้อมใจกันพาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีน

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทำความเข้าใจผู้ปกครอง ฉีดวัคซีนให้นร.ที่อ.ชาติตระการ

บรรยากาศฉีดวัคซีนเข็มแรก ของนักเรียน เป็นไฟเซอร์ ตามโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปอย่างคึกคัก ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ให้นักเรียนรับวัคซีน เพื่อภูมิคุ้มกันหมู่

นักเรียนแห่ฉัดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมรับเปิดเทอม 1 พ.ย. 64

นักเรียนในจ.พิษณุโลก ครึ่งหมื่นสมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมรับเปิดเทอมใหม่ 1 พ.ย.64 เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” พร้อมกันทุกจุดทั่วประเทศ

โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษา นำร่องโมเดลแซนด์บ็อกซ์สำหรับนักเรียนไป-กลับทั้งระบบ

IMPERIAL SANDBOX SAFETY ZONE IN SCHOOL (โมเดลอิมพีเรียลแซนด์บ็อกซ์) โรงเรียนอิมพีเรียล สองภาษาได้รับอนุมัติโครงการเปิดนำร่องโมเดลแซนด์บ็อกซ์สำหรับนักเรียนไป-กลับทั้งระบบในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร

 มน. MOU การศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

มหาวิทยาลัยนเรศวรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ภาคเหนือตอนล่าง : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

มทร.ล้านนา ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 MOU พัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

มทร.ล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก บันทึกข้อตกลงเพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ทันสมัยได้มาตรฐานสอดคล้องกับตลาดแรงงาน

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก น้อมนำพระบรมราโชบายสร้างผู้เรียนเป็นคนดี

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบเกียรติบัตรและปิดโครงการ” ค่ายกิจกรรมเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ”