ข่าวการศึกษา

มน.เดินหน้าเปิดคลินิกกฎหมายนเรศวร เพื่อสิทธิมนุษยชน ความหวังของคนไร้สัญชาติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดตั้งคลินิกกฎหมายนเรศวรเพื่อสิทธิมนุษยชน มุ่งแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติทั่วไปเทศ เพื่อให้เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการดำรงชีวิตอีกหลายประการ

มร.พส. แถลงข่าวฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่ “100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน”

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แถลงข่าวฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่“100 ปี ราชภัฏพิบูลสงคราม เทิดไท้องค์ราชัน” 23-27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสนามสอบโอเน็ต ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับศูนย์สอบ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด

ตรวจ ATK แก่กลุ่มครูในสังกัดเทศบาล ก่อนเปิดเรียนจันทร์นี้

เทศบาลนครพิษณุโลก ตรวจด้วยเครื่องมือ ATK แก่กลุ่ม ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก ทั้ง 5 แห่ง เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเปิดภาคเรียนใหม่