ลักลอบโค่นไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยงภูทอง

ศูนย์ปฏิบัติการยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤติป่าไม้ของชาติที่ 2 พิษณุโลก จนท.ทหาร ม.พัน 9 กอ.รมน.ภาค 3 จับกุมชาย 4 คน ลักลอบโค่นต้นกระบากยักษ์ขนาดใหญ่ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเมี่ยง – ภูทอง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ผู้แทนพระองค์ฯมอบถุงยังชีพพระราชทานอ.บางระกำ

ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางระกำ และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1,500 ชุด

เทศบาลพ้นวิกฤติแม่น้ำน่านล้นตลิ่ง

14 สค.2554 แม่น้ำน่านเพิ่มระดับสูงมากในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ขณะนี้พ้นวิกฤติล้นตลิ่งแล้ว ด้วยการระบายน้ำออกคลองชลประทานโดยเขื่อนนเรศวร ขึ้นสูงสุด 9.71 ม. ทางวิ่งออกกำลังกายด้านล่างสวนชมน่านฯ เรือนแพลอยสูงเกือบถึงตลิ่ง