ตำบลพลายชุมพล

หลายหน่วยงานช่วยเหลือครอบครัวยากจน แม่บ้านเคยท้อชะตาชีวิตกินยาฆ่าตัวตาย

หลายหน่วยงานนำสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือครอบครัวยากจน อาศัยอยู่ในบ้านเพิงพักสังกะสีหลังเล็ก อยู่ด้วยกันถึง 14 คน แม่บ้านเคยคิดสั้น น้อยใจชะตาชีวิต กินยาฆ่าตัวตาย แต่เพื่อนบ้านช่วยกันกลับมาสู้ชีวิตต่อได้