น้ำตกสกุโณทยาน

ต้นไม้ที่พ่อปลูก เติบใหญ่เจริญงอกงาม 58 ปีแล้ว ที่สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จ.พิษณุโลก

ต้นไม้ที่พ่อปลูกบริเวณสวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน จังหวัดพิษณุโลก ถึงแม้เวลาจะผ่านไปนานมากแล้ว ต้นไม้ของพ่อก็ยังมีความเจริญเติบโตอย่างเต็มที่

ฝูงไส้เดือนทำประติมากรรมขุยรอบต้นไม้ในหลวงทรงปลูก

แปลก เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เมื่อฝูงไส้เดือนนับพันทำประติมากรรมขุยไส้เดือน รอบต้นไม้ในหลวงและราชีนีทรงปลูกเมื่อปี 2501 ช่วงหน้าฝนจะทำขุยสูงจากพื้นดินประมาณ 1 – 4 นิ้ว รอบโคนต้นไม้ ดินจะพอกพูนสูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงฆ่าหญ้าแต่อย่างใด