ภัยแล้งพิษณุโลก

ชาวนาอ.พรหมพิรามเรียกร้องชลประทานขอช่วยผันน้ำให้ เข้าหน้าฝนแล้วยังไม่มีน้ำทำนา

ชาวนาอ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เรียกร้องชลประทาน ผันน้ำเข้านา ใน 4 ตำบลที่เดือดร้อน ยังไม่มีน้ำทำนา นายอำเภอพรหมพิรามรุดเจรจา ชลประทาน รับปากดันน้ำถึงชาวนาในห้วง 2 วันข้างหน้า

สัญญาณภัยแล้งปี 64 เริ่มรุนแรง แม่น้ำยมสายเก่าแห้งขอด

พิษณุโลก สถานการณ์ภัยแล้ง กำลังเริ่มต้นและส่งสัญญาญรุนแรง แม่น้ำยมสายเก่า หรือ คลองเมม ที่ไหลผ่านจังหวัดพิษณุโลก แห้งขอดยาว จนชาวบ้านต้องใช้วิถีจ้างแบ็คโฮมาขุดกลางแม่น้ำ เพื่อกักเก็บไว้ทางการเกษตรของตนเอง ขณะที่ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก วอนเกษตรกรหยุดทำนาปรังปีนี้น้ำน้อยมาก แต่ก็ยังมีชาวนาที่ฝืนทำนากว่า 2 แสนไร่

ชลประทานพิษณุโลกเตือนงดทำนาต่อเนื่อง ฝนอยู่ในเกณฑ์น้อยน้ำไม่เพียงพอแล้งเทียบเท่าปี 2558

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก  เผยในปีนี้ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์น้อย เนื่องจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงในฤดูฝน ตั้งแต่ ปลายเดือน พ.ค จนถึง กลางเดือน ส.ค ทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลักน้อยลง แนวโน้มสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงภัยแล้ง ขอความร่วมมือเกษตรงดทำนาต่อเนื่อง และขอความร่วมมือ ทุกภาคส่วน ช่วยประหยัดน้ำในทุกกิจกรรม

สร้างฝายกั้นแม่น้ำวังทอง แห้งขอดตลอดสายที่ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม

ทหาร จิตอาสา ชาวบ้าน ต.ท่าตาล อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ช่วยกันสร้างฝายกั้นแม่น้ำวังทองในต.ท่าตาล กักน้ำไว้เพื่ออุปโภคบริโภค สภาพลำน้ำแห้งขอดตลอดสายแล้ว แม้ว่าจะเพิ่งผ่านน้ำท่วมหนักเมื่อหน้าฝนปีที่ผ่านมา ขณะที่ชาวนาต้องลงทุนจุดบ่อบาดาลกลางแม่น้ำเพื่อสูบไปทำนา

แล้งหนัก อบจ.พิษณุโลกขนน้ำอุปโภคบริโภคแจกประชาชนพื้นที่ขาดแคลนในต.วังนกแอ่น อ.วังทอง

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยังคงนำรถบรรทุกน้ำกว่า 12,000 ลิตร ออกแจกน้ำอุปโภคบริโภคช่วยเหลือประชาชนใน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง ที่กำลังขาดแคลนน้ำจากสภาวะภัยแล้ง

กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ปล่อยขบวนรถน้ำออกช่วยเหลือประชาชน

กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” และปล่อยขบวนรถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร

นายกอบจ.พิษณุโลกลงพื้นที่เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือ 4 หมู่บ้านในต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลช่วยเหลือชาวบ้าน ต.ทับยายเชียง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก จำนวน 6 บ่อ ในพื้นที่ 4 หมูู่บ้าน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้แก่ประชาชนและเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ที่สะอาดไว้ใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือนได้ตลอดทั้งปี

กองทัพภาคที่ 3 เร่งขุดเจาะบ่อบาดาลบรรเทาภัยแล้งให้กับชาวบ้าน

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือภัยแล้ง หลังสถานการณ์แล้งขยายวงกว้าง พร้อมไปขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับประชาชนในพื้นที่ 2 จุด ช่วยเหลือประชาชนให้มีน้ำอุปโภคบริโภค

ทหารพัฒนานำเครื่องจักรขุดลอกแม่น้ำยมช่วยเหลือชาวต.วังอิทก อ.บางระกำ

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 34 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว นพค.34 ลงพื้นที่พร้อมเครื่องจักรขุดลอกท้องน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณกักเก็บในพื้นที่ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง