ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก

เปิดงานการศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่อนาคต กศจ.พิษณุโลก

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดโครงการ การศึกษาปฐมวัย ก้าวไกลสู่อนาคต กศจ.พิษณุโลก