อบจ.พิษณุโลก

อบจ.เตรียมส่งมอบวัคซีนซิโนฟาร์ม ฉีดให้ชาวพิษณุโลก 28,000 คน

อบจ.พิษณุโลก แถลงเตรียมส่งมอบวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ให้ สสจ.พิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดสรร ฉีดให้ชาวพิษณุโลก 28,000 คนฟรี เพื่อให้ครอบคลุมในจังหวัดให้มากที่สุด

อบจ.จับมือการยางปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราในต.บ้านแยง

อบจ.พิษณุโลก จับมือการยางแห่งประเทศไทย-ทต.ตำบลบ้านแยง-กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยงลงนาม MOU โครงการปรับปรุงถนนดินซีเมนต์ผสมยางพาราฯ เพื่อส่งเสริมรายได้ให้เกษตรกร

อบจ.พิษณุโลกฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 ในอ.บางกระทุ่ม-อ.พรหมพิราม

อบจ.พิษณุโลก ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ใน อ.บางกระทุ่ม-อ.พรหมพิราม

อบจ.พิษณุโลกสร้างฝายชะลอน้ำใช้ผลิตน้ำประปาช่วยเหลือ 7 หมู่บ้านในพื้นที่ต.นาบัว อ.นครไทย

อบจ.พิษณุโลก เดินหน้าสร้างฝายชะลอน้ำใช้ผลิตน้ำประปาช่วยเหลือ 7 หมู่บ้าน ในพื้นที่ ต.นาบัว อ.นครไทย กว่า 5,000 คน ใช้อุปโภคบริโภค

อบจ.ร่วมกับชาวบ้านอ.ชาติตระการทำฝายชะลอน้ำกั้นลำน้ำภาค

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับอำเภอชาติตระการและชาวบ้านช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำตามโครงการ “รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ” ที่บ้านปากรอง ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก