อบจ.พิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลกจัดกิจกรรมพัฒนาสนามกีฬาจังหวัด

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “ค่ายผู้สูงวัยรักษ์สุขภาพ”

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “ค่ายผู้สูงวัยรักษ์สุขภาพ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณค่า สุขภาพดีและมีความสุข

อบจ.พิษณุโลกเปิดใช้ถนนหนองโพง -หนองปลวก ต.หนองกุลา

อบจ.พิษณุโลก เปิดใช้ถนนโครงการ “ก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต” เส้นหนองโพง -หนองปลวก ต.หนองกุลา อ.บางระกำ