อบจ.พิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลกจัดสัมมนา การพัฒนาสวนสาธารณะบึงราชนก

อบจ.พิษณุโลก จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก “การพัฒนาสวนสาธารณะบึงราชนก สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก สู่เมืองศูนย์กลาง ความเจริญแห่งภูมิภาคที่มั่นคง สี่แยกอินโดจีน”

อบจ.นำเรือท้องแบน 3 ลำ ช่วยเคลียร์สิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำวังทอง

อบจ.พิษณุโลก นำเรือท้องแบน 3 ลำ ช่วยเคลียร์สิ่งกีดขวางทางน้ำแม่น้ำแคววังทอง เตรียมพร้อมป้องกันปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ ต.วังพิกุล อ.วังทอง

อบจ.พิษณุโลกเจาะบ่อบาดาลให้โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ

อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้นักเรียน-ครูโรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ อ.ชาติตระการ เกือบ 200 ชีวิต ได้มีน้ำใช้ก่อนเปิดเรียน