ข่าวการศึกษา

  ม.นเรศวร ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ เตรียมการเรียนการสอนวิชาเคมีในวิถีใหม่

ม.นเรศวร ร่วมกับ ม.เชียงใหม่ เตรียมการเรียนการสอนวิชาเคมีในวิถีใหม่ (New normal education) โดยเฉพาะช่วงที่เผชิญกับการระบาดของโควิด-19 โดยปฏิบัติการทดลองที่บ้าน (Lab at home) ด้วยนวัตกรรมสีเขียวที่พัฒนาจากภูมิปัญญาท้องถิ่น

Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา

ศธจ.พิษณุโลก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้” ตามโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา

 สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัด Open House ให้โรงเรียน 12 แห่ง พัฒนาคุณภาพการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  จัดโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (TSQP) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ จ.พิษณุโลก ทั้ง 12  โรงเรียน

PSRU OPEN HOUSE คอนเส็ป OPEN YOUR MIND เปิดบ้าน มร.พส.

 มรภ.พิบูลสงคราม เปิดบ้านต้อนรับน้องๆ มัธยม โชว์ศักยภาพความสามารถของนักศึกษา และความก้าวหน้าด้านวิชาการ พร้อมเปิดเวทีประชันการพูด  และประกวด ดาว-เดือน มหาวิทยาลัย

สถาปัตยมน.จัดกิจกรรมรับน้อง ลงเสาเอก สร้างความรักความสามัคคี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ลงเสาเอก สร้างความรักความสามัคคี ที่สื่อความหมาย เสาต้นหนึ่งไม่สามารถยกได้ด้วยคนเดียว ถ้าช่วยกัน ก็จะนำเสาไปปักได้สำเร็จ

ร.ร.เฉลิมขวัญสตรีเปิดตัวผู้สมัครประธานสภานักเรียน หาเสียงพรรคผ่าน IG รักษาระยะห่าง

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เปิดตัวผู้สมัครประธานสภานักเรียน ประจำปี 2564 และขึ้นเวทีหาเสียง พร้อมแนะนำนโยบายของพรรคผ่าน IG เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19

ศธจ.พิษณุโลก จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย)

ศธจ.พิษณุโลก จัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย (99 ปี ยุวกาชาดไทย) กิจกรรมปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดของผู้บังคับบัญชายุวกาชาดและสมาชิกยุวกาชาด พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่โรงเรียน

ศธ.ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

ศึกษาธิการฯ ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการยกระดับคุณภาพของโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก