มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์

วางศิลาฤกษ์ศาลาเอนกประสงค์วัดบึงบอนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราช

พิธีวางศิลาฤกษ์ศาลาเอนกประสงค์วัดบึงบอน อ.บางระกำ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

อบจ.พิษณุโลกนำเครื่องจักรกลขุดลอกคลองยมราช ต.บ้านกร่างเตรียมรองรับฤดูน้ำหลาก

อบจ.พิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเร่งขุดลอกคลองยมราช ต.บ้านกร่าง เพื่อเตรียมรองรับน้ำช่วงฤดูน้ำหลากและกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง