อบจ.พิษณุโลก

อบจ.พิษณุโลกจัดกิจกรรมพัฒนาสนามกีฬาจังหวัด

อบจ.พิษณุโลก จัดกิจกรรมพัฒนาสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “ค่ายผู้สูงวัยรักษ์สุขภาพ”

อบจ.พิษณุโลก จัดโครงการ “ค่ายผู้สูงวัยรักษ์สุขภาพ” เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีคุณค่า สุขภาพดีและมีความสุข