ข่าวการศึกษา

อบจ.พิษณุโลกร่วมมืออาชีวศึกษาจัดหลักสูตรวิชาชีพให้นักเรียน

อบจ.พิษณุโลก ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลกขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

คึกคักแย่งกันซื้อตลาดนัดมือสองนักเรียน ป.5 ร.ร.จ่าการบุญ

โรงเรียนจ่าการบุญ จ.พิษณุโลกจัดกิจกรรมตลาดนัดมือสองนักเรียน ป.5 ทั้งชั้นเรียน 54 แผงร้านค้า นักเรียนทั้งโรงเรียนแห่กันซื้อเต็มไปหมด เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการปฏิบัติจริงในการทำธุรกิจค้าขาย ให้เรียนเรียนรู้จักนำสิ่งของเก่ามาสร้างให้เกิดคุณค่า

มทร.ล้านนา  พิษณุโลก  จัดกิจกรรมราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลกงาน  ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง  จัดกิจกรรมราชมงคลบ้านกร่างร่วมใจ น้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองพิษณุโลก  เพื่อความเป็นสิริมงคลของคณาจารย์  พนักงาน  ศิษย์เก่า  และนักศึกษา

PHHS Internship โอกาสที่ดีระหว่างฝึกงาน

โอกาสที่ดีมาถึงแล้ว โรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ หรือ MOU กับ โรงแรมในเครือ SP Hotels Group เพื่อสร้างโอกาสที่ดีระหว่างฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา ร่วมถึง สร้างเครือข่ายพันธมิตรโรงแรมชั้นนำต่างๆ ในประเทศ สู่พัฒนาบุคลากรในสาขาวิชาด้านการโรงแรมและการบริการสู่ระดับสากลต่อไป

ประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 4

เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์และนักวิจัย

เปิดเรียน 100 % วันแรก ทุกโรงเรียนยังคุมเข้มการ์ดไม่ตก

บรรยากาศเปิดเรียนวันแรกเต็มรูปแบบ 100 % ทุกโรงเรียนยังคุมเข้ม การ์ดไม่ตก ด้วยมาตรการตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย ล้างเจลแอลกอฮอล์

ชื่นชม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี มอบเสื้อสามารถนักเรียนเก่ง สอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม

น่าชื่นชม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จ.พิษณุโลก มอบเสื้อสามารถให้แก่นักเรียนเก่ง สอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนที่เรียนดีและตั้งใจเรียนจนทำให้ผลคะแนนการสอบออกมาดี และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน  

  Surgical Mask ถึงมือศึกษาธิการจังหวัด พร้อมแจกโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก

จังหวัดพิษณุโลก ส่งมอบหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ทางการแพทย์ให้แก่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก วันละ 2,000 ชิ้น

จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 57 ตำแหน่ง

คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เปิดสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน