ข่าวการศึกษา

โรงเรียนจุฬาภรณทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมรับนร.กลับเข้าหอพักปลายเดือนมค.นี้

โรงเรียนจุฬาภรณ พร้อมรับนักเรียนจากภูมิลำเนา 8 จังหวัดเหนือตอนล่าง จำนวน 724 คน กลับเข้ามาหอพัก วันที่ 30-31 มกราคม 2564 หลังหยุดยาวโควิดระลอกใหม่

ประชุมสถานศึกษาเตรียมมาตรการป้องกันโควิดรับเปิดการเรียนการสอน

คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก หารือร่วมกับโรงเรียน ทุกระดับ ทั้งประถม มัธยม และเตรียมอุดมศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนประจำ หลังจากจังหวัดพิษณุโลกมีคำสั่งเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ เพื่อวางแนวทางในการกักตัว การควบคุม และการสังเกตอาการ โดยเฉพาะกลุ่มที่มาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงการระบาดของโรคโควิด 19

พิษณุโลกเปิดเรียนวันแรก มาตรการป้องกันโควิทเข้ม

โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง เข้มตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หลังจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติปิดโรงเรียนมา 2 สัปดาห์

มทร.พิษณุโลก MOU ด้านการวิจัย และบริการทางวิชาการ กับอาชีวศึกษาสุโขทัย

มทร.พิษณุโลก MOU ด้านการวิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

หลายโรงเรียนยังเร่งทำความสะอาดป้องกันโควิด-19

หลายโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ยังเร่งดำเนินการ Big Cleaning โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ก่อนที่จะครบกำหนดปิดเรียน

มทร.ล้านนา พิษณุโลก MOU ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย

มทร.ล้านนา พิษณุโลก MOU ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา

สัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45 ในหัวข้อ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาเอกชนยกกำลัง 2 สู่ Next Normal” เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาเอกชนสู่สากล และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาต่อไป 

สพป พล1 จัดอบรม นร.เสริมสร้างพลังแผ่นดิน รักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเสริมสร้างพลังแผ่นดินภูมิภาคพิษณุโลก ของการจัดอบรมเสริมสร้างพลังแผ่นดิน : ภูมิพิษณุโลก ให้แก่นักเรียนกว่า  3,000 คน ศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยเพื่อสร้างความรักความสามัคคีต่อผืนแผ่นดินไทย การสร้างการรับรู้และความตระหนักในและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์