ข่าวการศึกษา

พิษณุโลกเปิดเรียนวันแรก มาตรการป้องกันโควิทเข้ม

โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก สร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครอง เข้มตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด หลังจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติปิดโรงเรียนมา 2 สัปดาห์

มทร.พิษณุโลก MOU ด้านการวิจัย และบริการทางวิชาการ กับอาชีวศึกษาสุโขทัย

มทร.พิษณุโลก MOU ด้านการวิจัย และบริการทางวิชาการ เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย

หลายโรงเรียนยังเร่งทำความสะอาดป้องกันโควิด-19

หลายโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก ยังเร่งดำเนินการ Big Cleaning โดยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อ ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ก่อนที่จะครบกำหนดปิดเรียน

มทร.ล้านนา พิษณุโลก MOU ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย

มทร.ล้านนา พิษณุโลก MOU ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพการศึกษา

สัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้จัดสัมมนาผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 45 ในหัวข้อ “ปลดล็อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาเอกชนยกกำลัง 2 สู่ Next Normal” เพื่อยกระดับอาชีวศึกษาเอกชนสู่สากล และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาต่อไป 

สพป พล1 จัดอบรม นร.เสริมสร้างพลังแผ่นดิน รักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จัดอบรมเสริมสร้างพลังแผ่นดินภูมิภาคพิษณุโลก ของการจัดอบรมเสริมสร้างพลังแผ่นดิน : ภูมิพิษณุโลก ให้แก่นักเรียนกว่า  3,000 คน ศึกษามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยเพื่อสร้างความรักความสามัคคีต่อผืนแผ่นดินไทย การสร้างการรับรู้และความตระหนักในและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 สพม.39 เปิดศูนย์ PLC center ชุมชนแห่งการเรียนรู้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เปิดอาคาร PLC Center สพม. 39 มีร้านกาแฟไว้นั่งจิบกาแฟแชร์ความคิดเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ศธจ.พิษณุโลก มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.และสถานศึกษาสีขาว

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เสมา ป.ป.ส.และสถานศึกษาสีขาว

ปตท.สผ. โครงการเอส 1 มอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนใน จ.พิษณุโลก จำนวนกว่า 1 ล้านบาท

ปตท.สผ. มอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก จำนวนเงินกว่า  1,000,000 บาท