กกต.พิษณุโลก

กกต.พร้อมจัดออกเสียงประชามติร่างรธน.คาดออกมาใช้สิทธิ 80 %

ประธานกกต.เป็นประธานเปิดอบรมวิทยากรออกเสียงระดับอำเภอที่จ. พิษณุโลก พร้อมจัดการออกเสียงประชาสมติร่างรธน. คาดการณ์ชาวไทยมาใช้สิทธิ์ 80 %