พิษณุโลก

แจ้งตร.ตรวจสอบไก่ชนโดนเบื่อยาตายสิบกว่าตัวที่บ้านสระโคล่ต.หัวรอ

ชาวบ้านหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก ฉุนตื่นมาพบไก่ชนที่เลี้ยงไว้ โดนยาเบื่อตายนับ 10 ตัว คาดว่าจะกินยาเบื่อจากพื้นที่นาข้าวข้างเคียง

ชาวพิษณุโลก 400 ครอบครัวดีใจแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนแนวกำแพงเมืองเก่าสำเร็จ

ชาวพิษณุโลกกว่า 400 ครอบครัว ได้ เฮ หลังผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ติดตามและกำกับการรังวัดแนวเขต คูเมืองพิษณุโลก แก้ปัญหาที่ดินทำกินทับแนวกำแพงเมืองเก่า ที่ยืดเยื้อมานานกว่า 10 ปีได้สำเร็จด้วยดี พร้อมเตรียมรับหนังสือรับรองสิทธิ์หนังสือสำคัญที่หลวง (นสล.)ฉบับสมบูรณ์เพื่อยืนยันการครอบครองสิทธิ์ จำนวน 597 แปลง

“นคร มาฉิม”พบกงสุลสหรัฐขอให้ส่งตัวแทนสังเกตการณ์ตรวจสอบการเลือกตั้ง

“นคร มาฉิม” อดีตส.ส.พิษณุโลกสายพรรคเพื่อไทย พบกงสุลฝ่ายการเมืองและเศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกา ยื่นหนังสือขอให้ติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย ส่งผู้แทนร่วมสังเกตุการณ์และตรวจสอบการเลือกตั้งและการนับคะแนน